กองสวัสดิการสังคม
ทำงานร่วมกับชุมชน ส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้ ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส แก้ไขปัญหาสังคม ชุมชนเข็มแข็ง

กองสวัสดิการสังคม

 

 

Logo150x150

 

       ลิขสิทธิ์ @2016 เทศบาลตำบลคชสิทธิ์

       26 ม.7 ถนนเทศบาล1 ตำบลคชสิทธิ์ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18250

       โทรศัพท์ 036-340588,036-340589 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 036-375199  e-mail : Khochasith@gmail.com

       Power by Bangkok Global Software CO.,LTD.